Sluit venster [ X ]   

Dr. Van Bladel

"Gebied me te huilen, en ik zal huilen,
zolang ik ogen heb om te zien."

Cataract

Cataract: Waarover gaat het?

Cataract (of grauwe staar) is het vertroebelen van de ooglens. Deze lens bevindt zich inwendig in het oog, centraal achter de pupil (het zwarte gaatje in het gekleurde regenboogvlies). Men hoort ook wel eens spreken over "een pel over de ogen". Al het licht dat het oog binnenkomt om op het netvlies (de film in het oog) een beeld te vormen moet door die vertroebelde ooglens.

De “faco-“techniek
De enig mogelijke behandeling van cataract is het wegnemen van de oorzaak van het mistig zien. De troebele ooglens moet weg. Om achteraf terug goed te kunnen zien wordt een nieuwe (kunststof) lens in de plaats gezet. De techniek die Dr. Van Bladel daarvoor gebruikt is de “faco-“techniek. Dr. Van Bladel was één van de eersten om deze techniek in België te introduceren.

De operatie wordt uitgevoerd door een zeer kleine insnede in het oog. Hierdoor wordt een zeer fijne "holle naald" ingebracht die door ultra-geluid de ooglens in kleine stukjes breekt en opzuigt.
Om door deze kleine opening toch een lens in het oog te kunnen brengen heeft men oprolbare lenzen ontwikkeld. Eens in het oog ingebracht ontrollen deze lenzen zich. Omdat de insnede zo klein is:


Ver èn dichtbij kunnen zien na een cataract operatie:

Na een klassieke cataractingreep kan men terug scherp zien maar wel enkel op een van te voren afgesproken afstand. De ogen bijstellen zoals jonge mensen (<50 jaar) dat kunnen is niet mogelijk. Recent zijn er implantlenzen op de markt gekomen die het toch mogelijk maken èn ver èn dichtbij scherp te kunnen zien zonder bril. Indien u opteert voor deze nieuwste technologie moet u wel zelf de implantlenzen betalen. De ziekteverzekering neemt die nog niet op zich.